XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Ramy czasowe konferencji

23.03.2018 / Aktualności

16.11.2018 piątek
9.00 – 12.45 Rejestracja uczestników
10.00 – 12.00 Warsztaty przedkonferencyjne
12.45 – 19.00 Rozpoczęcie konferencji i obrady

17.11.2018 sobota
9.00 – 19.45 Obrady

18.11.2018 niedziela
9.00 – 15.45 Obrady