XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Zaproszenie na Satelitarną Konferencję Szkoleniową

29.10.2018 / Aktualności

zaproszenieSzanowni Państwo, w bieżącym roku przypada jubileusz 30-lecia organizacji pierwszej konferencji Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W roku 2018 mija też 50 lat od powstania w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Krakowie Oddziału Młodzieżowego oraz  40 lat od powołania Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Akademii Medycznej w Krakowie. Mamy też nieokrągłą lecz zachęcającą do refleksji 103. rocznicę zorganizowania Poradni Psychiatrii Dziecięcej oraz 106. rocznicę otwarcia Zakładu dla Dzieci z Odchyleniami Rozwoju Umysłowego w Katedrze Neuropatologii i Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te historyczne, ważne dla nas konteksty skłaniają do refleksji nad tym, co zmienne i tym, co niezmienne w psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego.

Od ponad stu lat ważnym zadaniem krakowskiej psychiatrii uniwersyteckiej jest wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi, problemami emocjonalnymi i uzależnieniami.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, w trakcie którego zaprezentowane zostaną najciekawsze i najbardziej przydatne z perspektywy pracy w szkole wystąpienia z jubileuszowej konferencji  pt.: „Czy psychiatria kołem się toczy?” O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

 

Adam Chrapisiński
Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
oraz
Dr hab. n. med. Maciej Pilecki Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 

https://www.mcpu.krakow.pl/content/zaproszenie-na-satelitarna-konferencje-szkoleniowa