XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Informacja

06.11.2018 / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w tej chwili wolne są miejsca na następujące
warsztaty:
SOBOTA: W.I.1, W.I.2
NIEDZIELA: W.II.1, W.II.2, W.II.4