Główne tematy konferencji

1.   Zaburzenia neurorozwojowe -  diagnoza medyczna i psychologiczna, kwestionariusze pomocne w diagnozie

2.   Pierwszy epizod psychotyczny- zaburzenia językowe, trudności diagnostyczne i terapeutyczne

3.   Pierwszy epizod afektywna – trudności diagnostyczne i terapeutyczne, diagnoza różnicowa

4.   Zaburzenia odżywiania – jadłowstręt psychiczny a regulacje prawne, leczenie w warunkach szpitalnych, nowe formy zaburzeń odżywiania

5.   Zaburzenia zachowania w klasyfikacji DSM-5, formy terapii, ocena skuteczności leczenia

6.   Nieprawidłowe zachowania seksualne w populacji dziecięco-młodzieżowej – diagnoza i terapia

7.   Skuteczność psychoterapii w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży

8.   Hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne w świetle obowiązujących przepisów

9.   Edukacja, pomoc społeczne, Sąd w psychiatrii dzieci i młodzieżyCase study będą przedstawiane w sesji posterowej.

O kwalifikacji wystąpienia – prezentacja ustna, warsztat, poster decyduje Komitet Naukowy Konferencji
Streszczenie powinno zawierać : od 250 do 500 słów, napisane w Wordzie, Times New Roman 12,  tytuł, autorów wraz z afiliacjami