XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Główne tematy konferencji

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.
Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM

Szanowni Państwo,

w bieżącym roku przypada jubileusz 30-lecia organizacji pierwszej konferencji SNPDiM PTP. W roku 2018 mija też 50 lat od powstania w Klinice Psychiatrii AM w Krakowie Oddziału Młodzieżowego oraz 40 lat od powołania Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie. Mamy też nieokrągłą, lecz zachęcającą do refleksji 103. rocznicę zorganizowania Poradni Psychiatrii Dziecięcej oraz 106. rocznicę otwarcia Zakładu dla Dzieci z Odchyleniami Rozwoju Umysłowego w Katedrze Neuropatologii i Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Te historyczne, ważne dla nas, konteksty skłaniają do refleksji nad tym, co zmienne i tym, co niezmienne w psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiły się nowe zjawiska psychopatologiczne, nowe diagnozy, nowe rewolucyjne metody leczenia. Co łączy nasz obecny sposób myślenia z tym sprzed lat? Jakie aspekty i wartości w naszej pracy są niezmienne? Jakie podlegają weryfikacji przez postęp i czas?
Psychiatria i psychiatria wieku rozwojowego wymaga reform i zmian. Perspektywa ponad stu lat jej polskiego i krakowskiego rozwoju skłania do namysłu nad tym, czego możemy nauczyć się z osiągnieć i błędów przeszłości. Historyczne spojrzenie daje szanse na uchwycenie miejsca, w jakim się znajdujemy jako punktu w czasie zawartego w dynamicznym procesie zmiany. O psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego możemy pomyśleć podobnie jak o rozwoju człowieka — jako o ustawicznych procesach nieuniknionych przekształceń, w których nowe wynika ze starego.
Ostatnie kilkadziesiąt lat przyniosło też wiele zmian w zakresach kompetencji poszczególnych grup zawodowych, a także powstanie nowych grup profesjonalistów pracujących w obrębie szeroko rozumianej psychiatrii rozwojowej. Chcielibyśmy, aby spotkanie nasze stało się okazją do dialogu pomiędzy osobami z różnym wykształceniem, na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi i problemami behawioralnymi.

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w Konferencji.

Maciej Pilecki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Pobierz książke streszczeń