Goście z zagranicy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że po raz pierwszy w historii równolegle z XXIX konferencją odbędzie się I Międzynardowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. W ramach grantu naukowego firmy Medice wykłady wygłoszą:


Prof. Dr. Dr. Tobias Banaschewski

Prof. Dr Manfred Döpfner

Prof. Dr. Dr. Hans – Christoph Steinhausen

Dr Henrik Uebel von Sandersleben