XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Grant Medice

Szanowni Państwo,


Informujemy, że w ramach grantu naukowego firmy Medice wykłady wygłoszą trzej Goście z zagranicy.

New German and UK Guidelines for the diagnosis and treatment of children and adolescents with ADHD  

Prof. Manfred Döpfner, University of Cologne, Germany

Efficacy and efficiency of medications for attention-deficit hyperactivity disorders

Hans-Christoph Steinhausen, MD, MSc, PhD, DMSc

ADHD in adults

Bernhard Kis, MD, is deputy director of in the Department of Psychiatry and Psychotherapy at the University Medical Center Göttingen


Goście z Polski:

Prof. dr hab. Jacek Bomba

Dr Joanna Boroń-Zyss

Dr hab. Anita Bryńska

Mgr Paweł Glita

Prof. Agnieszka Gmitorwicz

Dr hab. Piotr Gorczyca

Dr hab. Grzegorz Iniewicz

Mgr Ryszard Izdebski

Prof. Małgorzata Janas-Kozik

Prof. Barbara Józefik

Dr n. hum. Ewa Maciejewska-Mroczek

Dr hab. Renata Modrzejewska

Prof. Irena Namysłowska

Ks. Jacek Prusak

Prof. Andrzej Rajewski

Dr hab. Barbara Remberk

Dr hab. Agnieszka Słopień

Mgr Tomasz Stawiszyński

Dr n. med. Krzysztof Szwajca

Dr n. med. Kinga Widelska

Dr n. hum. Anna Witeska-Młynarczyk

Prof. Tomasz Wolańczyk

Dr n. med. Cezary Żechowski

 

Pobierz książke streszczeń