XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Grant Medice

Szanowni Państwo,


Informujemy, że w ramach grantu naukowego firmy Medice wykłady wygłoszą trzej Goście z zagranicy.

Prof. Dr Manfred Döpfner

Prof. Dr Michael Huss

Prof. dr. med., dr. phil. Hans-Christoph Steinhausen

Goście z Polski:

Prof. dr hab. Jacek Bomba

Dr Joanna Boroń-Zyss

Dr hab. Anita Bryńska

Mgr Paweł Glita

Prof. Agnieszka Gmitorwicz

Dr hab. Piotr Gorczyca

Dr hab. Grzegorz Iniewicz

Mgr Ryszard Izdebski

Prof. Małgorzata Janas-Kozik

Prof. Barbara Józefik

Dr n. hum. Ewa Maciejewska-Mroczek

Dr hab. Renata Modrzejewska

Prof. Irena Namysłowska

Ks. Jacek Prusak

Prof. Andrzej Rajewski

Dr hab. Barbara Remberk

Dr hab. Agnieszka Słopień

Mgr Tomasz Stawiszyński

Dr n. med. Krzysztof Szwajca

Dr n. med. Kinga Widelska

Dr n. hum. Anna Witeska-Młynarczyk

Prof. Tomasz Wolańczyk

Dr n. med. Cezary Żechowski

Rejestracja udziału w konferencji Zgłoszenie
udziału czynnego w konferencji