Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik -przewodnicząca
Członkowie Komitetu (alfabetycznie)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba
Dr hab. n. med. Anita Bryńska
Dr hab. n. med. Małgorzata Dąbkowska
Dr n. med. Mirosław Dąbkowski
Dr hab. n. med. Anna Dietrich-Muszalska prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
Dr hab. n. med. Piotr Gorczyca
Dr Ireneusz Jelonek
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Komender
Dr n. med. Izabela Łucka
Dr hab. n. med. Renata Modrzejewska
Prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska
Dr hab. n. med. Maciej Pilecki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski
Dr hab. n. med. Barbara Remberk
Prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
Dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk