XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Komitet Naukowy Konferencji

Członkowie Komitetu (alfabetycznie)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba – Przewodniczący
Dr hab. n. med. Anita Bryńska
Dr hab. n. med. Małgorzata Dąbkowska
Dr n. med. Cezary Żechowski
Dr hab. n. med. Anna Dietrich-Muszalska prof. nadzw.
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
Dr hab. n. med. Piotr Gorczyca

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Komender
Dr n. med. Izabela Łucka
Dr hab. n. med. Renata Modrzejewska
Prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski
Dr hab. n. med. Barbara Remberk
Prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski
Dr hab. n. med. Agnieszka Słopień
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk

 

Pobierz książke streszczeń