Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

Lek. Ireneusz Jelonek

Lek. Lena Cichoń

Lek. Krzysztof Maria Wilczyński

Lek. Kamil Kozera

Lek. Joanna Tęcza

Lek. Barbara Smolarczyk-Pająk

Lek. Anna Żmijewska

Lek. Anna Drzewiecka

Lek. Barbara Honkisz

Mgr Anna Młynarczyk

Mgr Aleksandra Stasik

Mgr Katarzyna Pawlak-Karp