XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki – Przewodniczący

Mgr Ryszard Izdebski

Prof. dr hab. Barbara Józefik

Dr hab. Renata Modrzejewska

Mgr Marta Rzadkowska

Mgr Karolina Sikora

Lek. med. Krzysztof Szwajca

Dr n. med. Kinga Widelska

Mgr Sylwia Wyczółkowska

Pobierz książke streszczeń