XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Komitet Organizacyjny Konferencji

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki – Przewodniczący

Mgr Ryszard Izdebski

Prof. dr hab. Barbara Józefik

Dr hab. Renata Modrzejewska

Mgr Karolina Sikora

Lek. med. Krzysztof Szwajca

Dr n. med. Kinga Widelska

Mgr Sylwia Wyczółkowska

Rejestracja udziału w konferencji Zgłoszenie
udziału czynnego w konferencji