RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI*

Czwartek 30.11.2017

9.00 – 12.00 Rejestracja uczestników

12.00 Uroczyste otwarcie

12.30 – 14.00 Sesja inauguracyjna

13.45 – 14.15 Przerwa kawowa/lunch

14.15 – 15.30 Debata

15.30 – 16.00 Przerwa kawowa

16.00 – 17.30 Sesja plenarna

18.30 – 20.00 Kolacja

20.00 – 23.00 Występ artystyczny/Wieczór integracyjny

 

Piątek 1.12.2017

8.00 – 9.00 Warsztaty

9.00 – 10.30 Sesja I

10.30 – 10.50 Przerwa kawowa

10.50 – 12.20 Sesja II

12.20 – 13.20 Grant naukowy I wykład – gość zagraniczny – tłumaczenie symultaniczne

13.20 – 14.40 Lunch

14.40 – 15.40 Grant naukowy II wykład – gość zagraniczny – tłumaczenie symultaniczne

15.40 – 17.10 Sesja III

17.10 – 17.30 Przerwa kawowa

17.30 – 19.00 Sesja IV

20.00 – 22.30 Uroczysty bankiet

 

Sobota 2.12.2017

8.00 – 9.30 Sesja Varia I

9.30 – 11.00 Sesja V

11.00 – 11.20 przerwa kawowa

11.20 – 11.40 Podsumowanie sesji plakatowej – przyznanie miejsca I, II, III

11.40 – 12.00 Zakończenie konferencji

 

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w kolejności wykładów. Szczegółowa tematyka wykładów oraz nazwiska wykładowców, będą aktualizowane na bieżąco