PROGRAM KONFERENCJI

Uczestnicy Konferencji otrzymają 13,5 pkt edukacyjnych

30.11.2017. czwartek

 

10.30 – 11.30 zebranie Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – prowadzenie dr hab. Agnieszka Słopień

12.00- 12.30 bogracz powitalny, kawa, herbata, ciasteczka

12.30 – 13.15  uroczyste otwarcie konferencji – prof. Janas-Kozik, dyrektor MEDICE, JM Rektor SUM lub Przedstawiciel SUM, Dziekan WLK SUM, przedstawiciel Wojewody, Wydziału Opieki Zdrowotnej przy Wojewodzie, Marszałka, Rzecznik Praw Dziecka – Minister Marek Michalak, Pani Elżbieta Karasek, dr hab. Agnieszka Słopień – przewodnicząca Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP 

13.20– 14.20 – Sesja I

prowadzenie: prof. Irena Namysłowska, dr hab. Agnieszka Słopień

1. Agnieszka Gmitrowicz - Zasady monitorowania prób samobójczych w Polsce i na świecie   (20- 25min.)

2. Andrzej Rajewski - Rozwój kontroli emocji a granice patologii (20- 25 min.)

Pytania i dyskusja około 10 -20 min. max

14.25 – 15.55 – debataCo dalej z psychiatrią dzieci i młodzieży? Panel dyskusyjny: Prelegenci oraz prof. Tomasz  Wolańczyk, prof. Agnieszka Gmitrowicz, dr hab. Maciej Pilecki, dr hab. Agnieszka Słopień

1. Małgorzata Janas-Kozik – grupa robocza przy Ministrze Zdrowia + przedstawienie programu pilotażowego psychiatrii środowiskowej DiM – 15 min.

2. Elżbieta Karasek – Rzecznik Praw Dziecka – 20 min.

3. Barbara Remberk – konsultant krajowy PDiM – Stan obecny w psychiatrii dzieci i młodzieży – 10 min.

4. Agnieszka Słopień – przewodnicząca  Rola SN PDiM – Współczesne wyzwania dla Sekcji Naukowej PDiM -10 min. 

15.55 – 16.05 – przerwa kawowa 

16.05. – 17.35 - Sesja II     Zaburzenia odżywiania

prowadzenie: dr hab. Anita Bryńska, dr hab.  B. Remberk

1. Jan Duława  – Późna adolescencja – jak radzić sobie z pacjentkami z AN w ciężkim stanie somatycznym? - 15 min.

2. Katarzyna Weterle – Smolińska, Aleksandra Banaszkiewicz, Marcin Banasiuk, Marcin Dziekiewicz, Michał Ciastoń, Tomasz Wolańczyk - Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u nastoletnich pacjentek chorujących na jadłowstręt psychiczny. – 15 min.

3. Dorota Chmyłko-Terlikowska -  Czynniki wpływające na czas hospitalizacji pacjentów z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego.- 15 min.

4. Anna Bogucka-Bonikowska, Katarzyna Biernacka, Agnieszka Piróg-Balcerzak, Emilia Kot, Katarzyna Kucharska, Barbara Remberk - Między profilaktyką a wczesną interwencją w zaburzeniach odżywiania.-15 min.

5. Barbara Remberk, Anna Katarzyna Bażyńska, Joanna Brągoszewska, Piotr Niwiński, Agnieszka Piróg-Balcerzak, Lidia Popek - Na co pomagamy a na co nie bardzo. Skuteczność leczenia szpitalnego w zaburzeniach odżywiania - badania własne. – 15 min.

Pytania i dyskusja – 10 min. 

17.35 – 17.40 przerwa  

17.40 – 18.40 Sesja III     Pogranicza psychiatrii

 prowadzenie: prof. Andrzej Rajewski, prof. Anna Dietrich-Muszalska

1. Andrzej CzernikiewiczZaburzenia językowe – czy mogą być prodromem ? – 15 min. 
2Krzysztof Szwajca - Współpraca międzyinstytucjonalna w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce – nadzieje, wyzwania i niebezpieczeństwa - 15 min. 

3.     Wojciech KosmowskiPomiędzy DSM-5 a ICD-11 - Wybrane semantyczne aspekty  współczesnej klasyfikacji w psychiatrii dzieci i młodzieży. – 15 min.  
Pytania i dyskusja – 10 min.

19.30 – 23.00 kolacja „Andrzejkowa” połączona z występem artystycznym w restauracji hotelowej

 

1.12.2017. piątek

 

Grant Naukowy firmy Medice  9.00 – 14.00   z przerwą kawową (11.30-12.00) 

9.00 – 9.15 – Otwarcie sesji naukowej ADHD – powitanie zaproszonych Gości – prof. Małgorzata Janas-Kozik, prof. Tomasz Wolańczyk

9.15 – 9.30– Otwarcie sesji ze strony Medice. Misja firmy: „Pomagamy Pomagać”.- Dr. Dr. R. Ammer – Dyrektor Generalny Medice Arzneimittel Putter GmbH

9.30- 10.30 -  prof. T. Banaschewski - Neurobiologia ADHD

10.30-11.30dr. H. Uebel Von Sandersleben – ADHD i choroba tikowa.

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.00prof. M. Doepfner – Leczenie ADHD. Podsumowanie badań klinicznych methylphenidatu.

13.00 – 14.00prof. H.C. Steinhausen – ADHD w cyklu życia pacjenta (przejście z wieku dziecięcego i młodzieńczego do dorosłości).

14.00-15.00 Lunch 

W przerwie na lunch 1.12. 2017r. Komisja Posterowa w składzie: prof. Agnieszka Gmitrowicz, dr hab. Maciej Pilecki, dr hab. Anita Bryńska ocenia postery i typuje 3 nagrody i 1 wyróżnienie. 

15.00 – 16.30 Sesja IV Zaburzenia ze spektrum autyzmu (Całościowe zaburzenia rozwojowe)

 prowadzenie: dr hab. Piotr Gorczyca, dr hab. Renata Modrzejewska 

1. Agnieszka Rynkiewicz, Michelle Garnett, Tony Attwood, Charlotte Brownlow, Simon Baron-Cohen, Nouchine Hadjikhani, Amandine Lassalle, Ormond Sarah, Agata Pieniążek, Karolina Kalisz, Fabienne Cazalis, Adeline Lacroix, Izabela Łucka – Stany ze spektrum autyzmu (ASC) u dziewcząt i kobiet – diagnoza kliniczna oraz nowe kierunki rozwoju konstruktu narzędzi diagnostycznych z uwzględnieniem różnic międzypłciowych. – 20 min.

2. Agnieszka Rynkiewicz, Karol Grabowski, Amandine Lassalle, Simon Baron-Cohen, Björn Schuller, Nicholas Cummins, Alice Baird, Nouchine Hadjikhani, Justyna Podgórska-Bednarz, Agata Pieniążek, Izabela Łucka, Artur Mazur, Jacek Tabarkiewicz – Roboty humanoidalne oraz nowe technologie w ADOS-2 i BOSCC, wspierające diagnostykę kliniczną i terapię osób ze stanami ze spektrum autyzmu (ASC). – 20 min.

3. Karolina Dyrda - Deficyty teorii umysłu u dzieci z ADHD. – 20 min.

4. Aleksandra Waligóra, Piotr Gorczyca, Magdalena Jarząb, Sławomir Waligóra, Maria Kozarska, Krystyna Tyrpień-Golder -  Ocena narażenia środowiskowego u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) .- 20 min.

Pytania i dyskusja – 10 min. 

16.30 - 16.50 przerwa kawowa 

16.50 - 18.20 – Sesja V    Psychiatria i medycyna somatyczna

prowadzenie: dr hab. Małgorzata Dąbkowska, dr hab. Maciej Pilecki 

1. Rafał Szmajda, Paweł Kropiwnicki, Iwona Makowska, Agnieszka Gmitrowicz - Ryzyko samobójstwa a genetyka. – 20 min.

2. A. Zielińska , M. Bielecki, Anita Bryńska , M. Marczyńska, Tomasz Wolańczyk – Zaburzenia psychiczne, emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży z wrodzonym zakażeniem HIV w Polsce. – 20 min.

3. Anita Bryńska - Poważne powikłania somatyczne w przebiegu zaburzeń tikowych. – 20 min.  

4. Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska, Hanna Szczapa-Krenz, Roksana Malak, Marta Mozol-Jursza - Ocena rozwoju mowy i komunikacji u dzieci urodzonych przedwcześnie - wyniki badań pilotażowych.- 20 min.

Pytania i dyskusja – 10 min. 

18.20 - 19.15 Spotkanie Komitetu Ekspertów powołanego przez Konsultanta Krajowego

20.00 – 23.00 Uroczysta kolacja 

 

2.12.2017r. sobota

 

10.00 – 11.30 Sesja VI Epidemiologia 

 prowadzenie: dr n. med. Monika Szewczyk-Bogusławska, dr n. med. Izabela Łucka  

1. Monika Szewczuk-Bogusławska - Epidemiologia depresji u dzieci i młodzieży – skala i skutki choroby. – 12-13 min.

2. Monika Szewczuk-Bogusławska, Błażej Misiak, Małgorzata Kaczmarek - Próby samobójcze i ryzyko samobójstwa u dziewcząt z zaburzeniami zachowania.  – 12-13 min.

3. Izabela Łucka, Dorota Janikowska- Hołoweńko, Patryk Domarecki, Teresa Plenikowska-Ślusarz, Małgorzata Domarecka - Ortoreksja - oddzielna jednostka chorobowa, spektrum zaburzeń odżywiania czy wariant zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych? – 12-13 min.

4. Magdalena Walnik - Rozpowszechnienie ortoreksji u młodzieży z anoreksją i bulimią psychiczną oraz nadwagą i otyłością. – 12-13 min.

5. Monika Szewczuk-Bogusławska - Samouszkodzenia (NSSID) w zaburzeniach zachowania- analiza kryteriów NSSID wg DSM-5. – 12-13 min.

6. Anna Rozetti, Ewa Kusideł, Miłosz Rozetti - Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń neurorozwojowych. Fakty, mity, zagrożenia.- 12-13 min. 

Pytania i dyskusja – 10-15 min.

 

Warsztaty (sobota) – 2.12.2017r.

 

8. 15 - 9. 00 Lidia Popek - Psychoterapia depresji u osób młodych.

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

9. 05 - 9.50 Witold Pawliczuk  - Terapia poznawczo-behawioralna pacjentów w okresie adolescencji z objawami nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) – doświadczenia własne.

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM 

9.55 - 10.40 Karolina Dyrda, Renata Bieniek-Pocielej - Rozwój kompetencji społecznych poprzez trening teorii umysłu u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM

10.45 -11.30 Wojciech Kosmowski – Edukacja studentów różnych dziedzin w psychiatrii dzieci i młodzieży – nowość i integracja.

Katedra Psychiatrii CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu 

11.35- 12.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji, wręczenie nagród za postery (I, II, III miejsce i wyróżnienia ). Komitet posterowy ogłasza wyniki a nagrody wręczają dyrektorzy firmy MEDICE Polska Tomasz Giziński i Grzegorz Wojtas.