XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Program konferencji

Ramy czasowe konferencji

16.11.2018 piątek
9.00 – 12.45 Rejestracja uczestników
10.00 – 12.00 Warsztaty przedkonferencyjne
12.45 – 19.00 Rozpoczęcie konferencji i obrady

17.11.2018 sobota
9.00 – 19.45 Obrady

18.11.2018 niedziela
9.00 – 15.45 Obrady

 

Czynny udział w konferencji potwierdzili:

Prof. dr hab. Jacek Bomba

Dr Joanna Boroń-Zyss

Dr hab. Anita Bryńska

Prof. dr Manfred Döpfner

Mgr Paweł Glita

Prof. Agnieszka Gmitorwicz

Dr hab. Piotr Gorczyca

Prof. dr Michael Huss
Dr hab. Grzegorz Iniewicz

Mgr Ryszard Izdebski
Prof. Małgorzata Janas-Kozik

Prof. Barbara Józefik

Dr hab. Renata Modrzejewska

Prof. Irena Namysłowska

Ks. Jacek Prusak
Prof. Andrzej Rajewski
Dr hab. Barbara Remberk

Dr hab. Agnieszka Słopień

Mgr Tomasz Stawiszyński

Prof. dr. med., dr. phil. Hans-Christoph Steinhausen

Dr n. med. Krzysztof Szwajca

Dr n. med. Kinga Widelska

Dr n. hum. Anna Witeska -Młynarczyk

Prof. Tomasz Wolańczyk

Dr n. med. Cezary Żechowski

Rejestracja udziału w konferencji Zgłoszenie
udziału czynnego w konferencji