XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Program konferencji

Godzina Wydarzenie
10:00 - 12:00 Warsztat przedkonferencyjny (Udział w warsztacie jest bezpłatny dla uczestników konferencji i nie wymaga zapisów)
Tessa Baradon: Multimodal communication in a case of a traumatised/traumatising mother and her baby. (warsztat z tłumaczeniem)
8:30 – 12:00 Rejestracja Gości
12.45 – 13.00 Otwarcie Konferencji Prowadzenie: dr hab. Maciej Pilecki
13.00 - 14.00 Sesja wspomnieniowa Prowadzenie: dr hab. Agnieszka Słopień, mgr Ryszard Izdebski   Pro memoria: dr Agnieszka Pisula, prof. Hanna Jaklewicz, prof. Dov Aleksandrowicz. Wykład prof. dr hab. Barbara Józefik: Prof. Maria Orwid: twórczyni Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry psychiatrii UJCM w Krakowie.
14.00 – 16.00 Sesja Plenarna I Przewodniczenie sesji: prof. dr hab. Barbara Józefik, dr hab. Barbara Remberk   Prof. dr hab. Jacek Bomba, dr Krzysztof Szwajca: Złe, uszkodzone, chore, stygmatyzowane: historia psychopatologii wieku rozwojowego. Mgr Tomasz Stawiszyński: Czy psychiatria jest filozofią? Jamesa Hillmana krytyka modelu medycznego. Dr Małgorzata Sikorska: „Bestyjka”, „dyktator”, „maminsynek”, „słodziak”, „osoba” - sposoby postrzegania dzieci przez rodziców.
16.00 - 16.30 Przerwa na kawę
16.30 – 19.00 Blok sesji tematycznych Sesja tematyczna I: Wokół całościowych zaburzeń rozwoju Przewodniczenie sesji: A. Słopień, J. Boroń-Zyss
 1. Agnieszka Słopień. Historia autyzmu – od baśni do współczesności.
 2. Somer Bishop, Agnieszka Rynkiewicz, Bryan King, Małgorzata Janas-Kozik, Izabela Łucka, Agnieszka Słopień: The Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R) - Assessment of Social Communication for Diagnosis and Treatment of Neurodevelopmental Disorders (wykład z tłumaczeniem).
 3. Krzysztof Maria Wilczyński, Agnieszka Rynkiewicz, Małgorzata Janas-Kozik: ASD a kodowanie i dekodowanie mimiki twarzy (wykład z tłumaczeniem).
 4. Izabela Łucka: Zespół Aspergera z towarzyszącym jadłowstrętem psychicznym czy transgeneracyjna transmisja traumy?
16.30 – 19.00 Sesja tematyczna II: Zaburzenia osobowości u młodzieży Przewodniczenie sesji: T. Srebnicki, K. Widelska
 1. Anna Kaźmierczak-Mytkowska, Kamila Lenkiewicz: Czy możemy mówić o zaburzeniach osobowości u osób w wieku rozwojowym?
 2. Kamila Lenkiewicz, Anita Bryńska: Ocena trafności kryterialnej diagnozy zaburzeń osobowości u młodzieży oraz związków z funkcją systemu rodzinnego i stylów przywiązania.
 3. Piotr Halkiewicz, Paweł Glita: Psychoterapia psychodynamiczna pacjentów z nieprawidłowym rozwojem osobowości i zaburzeniami osobowości w okresie adolescencji.
 4. Tomasz Srebnicki: Terapia zaburzeń osobowości w paradygmacie poznawczo-behawioralnym.
 5. Agnieszka Kałwa: Temperament i style przywiązania w rodzinach nastolatków z problemami samobójczymi - perspektywa zaburzeń osobowości i samookaleczeń.
 6. Anna Bogucka-Bonikowska: Farmakoterapia w zaburzeniach osobowości borderline u młodzieży.
16.30 – 19.00 Sesja tematyczna III Anoreksja i inne reksje Przewodniczenie sesji: M. Janas-Kozik, B. Józefik.
 1. Małgorzata Janas-Kozik, Hyrnik Joanna, Ireneusz Jelonek, Magdalena Walnik: Ortoreksja – dylemat pomiędzy stylem życia a zaburzeniem.
 2. Ida Zasada, Ireneusz Jelonek, Joanna Hyrnik, Krzysztof Maria Wilczyński, Małgorzata Janas-Kozik: Aktualne spojrzenie na jadłowstręt psychiczny uwzględniające jakość życia i zaburzenia współistniejące.
 3. Marta Tyszkiewicz-Nwafor: Co nowego w zaburzeniach jedzenia?
 4. Dutkiewicz Agata, Agnieszka Słopień, Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Monika Dmitrzak-Węglarz, Elżbieta Paszyńska: Wybrane zmiany biochemiczne i psychologiczne w przebiegu normalizacji masy ciała w anorexia nervosa.
 5. Monika Dmitrzak-Węglarz: Czy stopień otyłości oraz cechy napadowego objadania się powinny być wskazaniem do interwencji terapeutycznej u dzieci w wieku szkolnym?
 6. Agnieszka Dąbkowska-Mika, Ruth Steiger, Manuela Gander, Elke Ruth Gizewski, Kathrin Sevecke: Obrazowanie czynnościowe rezonansem magnetycznym u młodocianych pacjentów z anoreksją.
 7. Michał Feldman, Anna Zielińska: Dysmorfofobia u nastolatków – rozpoznanie i leczenie.
16.30 – 19.00 Sesja tematyczna IV: Pomiędzy ciałem a doświadczeniem Przewodniczenie sesji: A. Rajewski, A. Dietrich-Muszalska
 1. Andrzej Rajewski, Aleksandra Rajewska-Rager: Rola przepuszczalności krew-mózg w zaburzeniach afektywnych u młodzieży.
 2. Natalia Śmierciak, Marta Szwajca, Maciej Pilecki i wsp.: Funkcja śródbłonka naczyniowego w pierwszym epizodzie psychotycznym.
 3. Anna Dietrich-Muszalska: Stres oksydacyjny u chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe - nowe wyzwanie dla leczenia lekami przeciwpsychotycznym.
 4. Tomasz Hanć, Paula Mamrot, Ewa Bryl, Agata Dutkiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz, Agnieszka Słopień: W poszukiwaniu przyczyn dziecięcej otyłości: rola stresu, zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych.
 5. Elżbieta Paszyńska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Magdalena Roszak, Yves Boucher, Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Agata Dutkiewicz, Maria Gawriołek, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Szymon Rzątowski, Agnieszka Słopień: Poziom białka kontrolującego odbiór bodźców nocyceptywnych w ślinie u chorych na jadłowstręt psychiczny.
 6. Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik: Obraz kliniczny i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci i młodzieży- współczesne dane.
19.00 – 22.00 Kolacja dla uczestników konferencji
Godzina Wydarzenie
8.00 – 9.00 Warsztaty z kawą
W.I.1 Jolanta Paruszkiewicz. Zespół stresu pourazowego u małoletnich ofiar tortur. Diagnoza i postępowanie w świetle protokołu stambulskiego.
W.I.2 Wojciech Kosmowski: Edukacja przeddyplomowa w zakresie aspektów klinicznych, etycznych i prawnych w psychiatrii dzieci i młodzieży – jak uczyć w sposób skuteczny, ciekawy, atrakcyjny?
W.I.3 Piotr Niwiński, Anna Gralewicz, Anna Zielińska, Anna Herman:  Zmiany i niezmienności w farmakoterapii zaburzeń psychicznych - podsumowanie kursów ECNP 2017 i 2018.
W.I.4 Małgorzata Talarczyk: Łączenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej przez jednego terapeutę - dylematy i kontrowersje.
W.I.5 Izabela Szalewska, Dagmara Skubiszewska-Grecka, Maciej Andrusiewicz: Praca twórcza i terapeutyczna z młodzieżą, nad filmem „Powiew”. Inspiracje, metody, zmiany, emocje.
W.I.6 Anna Witeska-Młynarczyk: Spotkanie z etnografią
9.00 – 11.00 Sesja Plenarna II Przewodniczenie sesji: prof. dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, dr hab. Renata Modrzejewska Prof. dr hab. Irena Namysłowska: Jak się zmienia psychiatria dzieci i młodzieży? Prof. dr hab. Andrzej Rajewski: Dobra zmiana? Badania naukowe w psychiatrii dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich 50 lat. Dr hab. Anita Bryńska: Jak funkcjonuje autystyczny mózg, czyli co się zmieniło w naszym rozumieniu zaburzeń autystycznych?
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 - 14.00 Sesja Plenarna III Sesja organizowana przez firmę MEDICE. Przewodniczenie sesji: prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk, dr hab. Maciej Pilecki. Prof. Manfred Döpfner, University of Cologne, Germany: New German and UK Guidelines for the diagnosis and treatment of children and adolescents with ADHD (wykład z tłumaczeniem). Hans-Christoph Steinhausen, MD, MSc, PhD, DMSc: Efficacy and efficiency of medications for attention-deficit hyperactivity disorders Bernhard Kis, MD: ADHD in adults (wykład z tłumaczeniem).
14.00-15.00 Przerwa/Sesja Plakatowa Przewodniczenie sesji: dr hab. Barbara Remberk
 1. Urszula Szymańska, Agnieszka Zimińska: Ocena częstości występowania ukrytego zakażenia prątkiem gruźlicy u dzieci leczonych w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego oceniana testem Quantiferon TB Gold.
 2. Agata Pieniążek, Marzena Pelc-Dymon, Agnieszka Magoń-Nawrocka: Narzędzie BOSCC. Standardy diagnozy i terapii osób z ASD – do czego dążymy w Polsce?
 3. Katarzyna Pałka-Szafraniec, Iwona Makowska, Agnieszka Gmitrowicz: Zaburzenia snu w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.
 4. Martyna Wiśniewska, Alicja Ciszewska, Iwona Makowska, Agnieszka Gmitrowicz: Znaczenie ciągłości oddziaływań terapeutycznych w rehabilitacji młodzieży leczonej psychiatrycznie – studium przypadku.
 5. Iwona Makowska, Elżbieta Kisiela, Dorota Korońska, Martyna Wiśniewska, Alicja Ciszewska, Agnieszka Gmitrowicz: Różne oblicza traumy wśród adolescentów – studia przypadków.
 6. Karol Sadowski, Jolanta Kolińska-Łukaszuk, Anna Dietrich-Muszalska: Potencjalne możliwości zastosowanie N-acetylocysteiny, prekursora glutationu, u chorych na schizofrenię, leczonych lekami przeciwpsychotycznymi – badania w modelu in vitro.
 7. Jolanta Kolińska-Łukaszuk, Anna Dietrich-Muszalska: Arypiprazol, lek przeciwpsychotyczny zwiększający stężenie wolnych tioli w osoczu; badania w modelu in vitro.
 8. Anna Dietrich-Muszalska, Ihor Sokolovsky, Stanisława Lipińska, Bogdan Kontek, Izabela Grzegorczyk-Karolak: Scutellaria altissima – hamuję peroksydację lipidów wywoływaną przez niektóre leki przeciwpsychotyczne.
 9. Rafał Szmajda, Agnieszka Gmitrowicz: Wybrane problemy w zakresie zdrowia psychicznego wśród nastolatków w wychowaniu instytucjonalnym.
 10. Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Katarzyna Jowik, Agata Dutkiewicz, Elżbieta Paszyńska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Agnieszka Słopień: Rola oksytocyny w jadłowstręcie psychicznym.
15.00-17.00 Sesja Plenarna IV   Przewodniczenie sesji: Prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk, dr hab. Renata Modrzejewska: Prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk: Standardy diagnozowania i leczenia zaburzeń tikowych. Dr n. med. Sławomir Murawiec: Leki w psychiatrii – ich znaczenie w umyśle pacjenta i jego rodziny oraz lekarza.
17.00-17.30 Przerwa na kawę
17.30-19.30 Blok sesji tematycznych
Sesja tematyczna V: Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Sesja poświęcona pamięci dr Agnieszki Pisuli Przewodniczenie sesji: T. Wolańczyk, A. Bryńska 1. Tomasz Srebnicki : Analiza funkcjonalna w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. 2. Anita Bryńska: W spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. 3. Artur Kołakowski: Terapia poznawczo—behawioralna w ADHD. 4. Tomasz Wolańczyk: Ocena skuteczności warsztatów dla rodziców dzieci z problemami eksternalizacyjnymi. 5. Artur Wiśniewski: Terapia behawioralna zaburzeń tikowych.
Sesja tematyczna VI: Psychiatria środowiskowa niejedno ma imię Przewodniczenie sesji: M. Janas-Kozik, R. Modrzejewska
 1. Małgorzata Janas-Kozik: Miejsce psychiatrii środowiskowej w reformie dzieci i młodzieży.
 2. Renata Modrzejewska, Zofia Szepczyńska, Roma Kopytko-Dróżdż, Agnieszka Czuszkiewicz, Angelika Szczudrawa, Jaga Sobolewska-Bertman, Maciej Andrusiewicz, Aga Szczypior-Bulanda, Anna Wasik, Dorota Błaż, Urszula Toporska, Izabela Szalewska, Anna Młotek: Rozwój buławnika czerwonego w koleinach traktora – czyli o pracy oddziału dziennego dla młodzieży
 3. Łukasz Szostakiewicz.: Hostel dla dzieci i młodzieży – czy potrzebny?
 4. Dorota Solecka, Magdalena Knapek: Na ścieżkach poza szlakiem - terapeutyczne wyzwania w pracy z dzieckiem i jego rodziną z perspektywy psychologa i logopedy.
 5. Tomasz Rowiński, Krzysztof Szwajca, Artur Wiśniewski: Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – w poszukiwaniu optymalnego modelu.
Sesja tematyczna VII: Zaburzenia psychotyczne: Wiemy wszystko czy nie wiemy nic? Przewodniczenie sesji: B. Remberk, Ł. Gawęda.
 1. Lidia Popek: Marzenia a rzeczywistość w psychoterapii psychoz.
 2. Łukasz Gawęda: Kontinuum psychozy i procesy związane ze stanem ryzyka.
 3. Barbara Remberk: Powiązania pomiędzy zaburzeniami spektrum autyzmu z psychozą
 4. Błażej Misiak: Czy genetyka może pomóc w predykcji rozwoju psychozy u osób z grupy ryzyka?
 5. Kinga Widelska i wsp.: Czy omam to zawsze omam? Dylematy w diagnozie objawów psychotycznych w okresie rozwojowym.
Sesja tematyczna VIII: Próba samobójcza nastolatka – co dalej? Przewodniczenie sesji: A. Gmitrowicz, K. Szwajca 1. Jacek Sein Anand: Ostre samobójcze zatrucia dzieci i młodzieży w Polsce. 2. Agnieszka Gmitrowicz: Standard postępowania po próbie samobójczej nastolatka w oddziale psychiatrycznym i PZP. 3. Anna Baran: Postwencja po samobójstwie nastolatka. 4. Iwona Makowska: Kiedy "zaczyna się" proces samobójczy?
19.30 Uroczysta kolacja z afterparty
Godzina Wydarzenie
08.00 – 09.00 Dyskusja przy kawie Dyskusja „Okrągłego stołu”: Reforma psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego – czy potrzebna?
9:00 – 11:00 Blok warsztatów
W. II.1 Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, Ewa Domagalska-Kurdziel: Psychoterapia w szkole, szkoła w psychoterapii.
W.II.2 Rafał Perkowski:  Dzieciństwo i młodość w późnym średniowieczu. Kategorie rozwoju człowieka na podstawie encyklopedycznego traktatu Bartłomieja Anglika De natura rerum (XIII w.)
W.II.3 Małgorzata Wolska: Anoreksja psychiczna – zmiany w sposobie rozumienia choroby oraz prowadzenia terapii rodzinnej i indywidualnej w warunkach ambulatoryjnych.
W.II.4 Michał Czerski, Katarzyna Ślęzak: Dom terapii. Leczenie dzieci i młodzieży wychodzi poza szpitale. Realności i dylematy psychiatrii środowiskowej.
W.II.5 Paweł Glita: Interpretacja i mentalizacja. Refleksje na temat techniki terapii pacjentów z różnie zaburzonymi strukturami osobowości.
W.II.6 Jacek Prusak, Grzegorz Iniewicz: Seksualność i religijność wieku rozwojowego.
W II.7  Kamila Wierba-Rak, Karolina Sikora, Gabriela Juszczyk: Zaburzenia karmienia we wczesnej relacji matka-dziecko, rozumienie i psychoterapia.
W.II.8 Wojciech Kosmowski: Nowe rzeczy czy nowe słowa - ewolucja diagnoz w psychiatrii dzieci i młodzieży podczas minionych 30 lat.
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30-13.00
Sesja tematyczna IX przy współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika: W poszukiwaniu skuteczności. Bajki, ogrody, psy. Przewodniczenie sesji: dr J. Boroń-Zyss
 1. Maja Raczyńska-Ścigaj: „Kto mieszka w tym domu?” - psychoterapia poprzez zabawę w Oddziale Psychiatrii Dzieci Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.
 2. Laura Gallas: Dogoterapia,jako skuteczna metoda wsparcia terapii dzieci i młodzieży.
 3. Beata Kicińska, Ewa Jędrzejczyk-Wawryk: „Rola zabawy w terapii grupowej dzieci na przykładzie autorskiego programu Miasteczko i Kraina
 4. Agnieszka Ryss, Urszula Turyna: „Spotkanie w piaskownicy”. Metoda pracy grupowej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami emocjonalnymi.
 5. Wioleta Mazur, Anna Juszczak: Terapeutyczne oddziaływania hortiterapii.
Sesja tematyczna X przy współpracy z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie: Uzależnienia w okresie rozwojowym. Przewodniczenie sesji: A. Chrapisiński, J. Ryniak
 1. Paweł Gałek: Leczenie uzależnień u dzieci i młodzieży z perspektywy psychiatry.
 2. Agnieszka Polańska: Doświadczenia kliniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami uzależnień.
 3. Adam Chrapisiński:  Czy profilaktyka uzależnień ma sens? – praktyka Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
 4. Witold Pawliczuk: Możliwe czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Sesja tematyczna XI: U progu dorosłości Przewodniczenie sesji: M. Dąbkowski
 1. Mirosław Dąbkowski: Dorastający pacjent z ADHD – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne.
 2. Tomasz Hanć, Edmund Sonuga-Barke, Jim Swanson, Joey Trampush, ERA Study Team: Długotrwałe skutki deprywacji psychospołecznej w dzieciństwie: badania podłużne rozwoju fizycznego rumuńskich sierot.
 3. Cezary Żechowski. Style przywiązania u rodziców i ich dorosłych dzieci
13.15 – 15.45 Sesja Plenarna V
Przewodniczenie sesji:  prof. dr hab. Irena Namysłowska, dr n. med. Cezary Żechowski, Dr n. med. Cezary Żechowski: Ewolucja myślenia psychodynamicznego w psychoterapii dzieci i młodzieży. Prof. dr hab. Barbara Józefik: Współczesne zjawiska w terapii rodzin.
Dyskusja panelowa pt. „ Co by na to powiedziała Marysia?” z udziałem: prof. dr hab. Jacka Bomby, mgr Ewy Domagalskiej-Kurdziel, mgr Ryszarda Izdebskiego, prof. dr hab. Barbary Józefik, dr hab. Renaty Modrzejewska, dr hab. Macieja Pileckiego, dr Krzysztofa Szwajcy, dr Kingi Widelskiej.
15.45 Zakończenie konferencji
Pobierz książke streszczeń