XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Rejestracja udziału

Chcę zamówić nocleg w hotelu Qubus
NiePokój 2 osobowy: 400 złotych za osobę

WYSOKOŚĆ OPŁAT * (proszę wybrać odpowiednią grupę)
Studenci: 350 złCzłonkowie PTP: 400 złPracownicy ochrony zdrowia, oświaty bez specjalizacji certyfikatu, doktoranci: 420 złPozostałe osoby: 500 zł
Brak miejsc w pokoju jednoosobowym.
WYSOKOŚĆ OPŁAT * (proszę wybrać odpowiednią grupę)
Opłata zawiera wybrany typ noclegu
Studenci: 750 złCzłonkowie PTP: 800 złPracownicy ochrony zdrowia, oświaty bez specjalizacji certyfikatu, doktoranci: 820 złPozostałe osoby: 900 zł

DANE DO FAKTURY

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2014.1182) Organizator Warsztatów nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są̨ jako zbiór doraźny zgodnie z brzmieniem ustawy UOODO, stanowią informacje poufne i służą̨ tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatów w czasie organizacji i przebiegu Warsztatów. Po zakończeniu Warsztatów dane osobowe ulegną zniszczeniu zgodnie z zapisem ustawy o zbiorach doraźnych.

Pobierz książke streszczeń