WAŻNA INFORMACJA NA TEMAT STRESZCZEŃSzanowni Państwo,

Streszczenia proszę nadsyłać wyłącznie na adres mailowy 

psychiatriadziecieca@gmail.com

TERMIN NADSYŁANIA: 25 WRZEŚNIA 2017


W tytule maila proszę napisać Streszczenie PTP2017

Prosimy o podanie tytułu, afiliacji autorów oraz tytułu wystąpienia.
W załączeniu prosimy o wysłanie streszczenia

Maksymalna ilość słów w streszczeniu - 500 (słów nie znaków), napisane w MS Word, czcionka Times New Roman 12

O kwalifikacji wystąpienia – prezentacja ustna, warsztat, poster decyduje Komitet Naukowy Konferencji

Case study będą przedstawiane w sesji posterowej