XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Ważne daty

15.03.2018 Rozpoczęcie rejestracji uczestników

15.04.2018 Zgłoszeniu udziału czynnego

30.06.2018 Ostateczna data niższej opłaty konferencyjnej

01.06.2018 Przesyłanie propozycji wystąpień, posterów itp.

Pobierz książke streszczeń