ZAPROSZENIE INFORMACJA

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
w imieniu
Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży PTP
informuję, że w dniach od 30 listopada 2017 do 2 grudnia 2017 (czwartek – sobota) odbędzie się 

XXIX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

oraz

I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Temat przewodni konferencji:  

PSYCHIATRIA WIEKU ROZWOJOWEGO - NOWE WYZWANIA  

Patronat nad konferencją objął ZG PTP

Do zobaczenia w Katowicach, z poważaniem
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik