XXIX Ogólnopolska Konferencja
Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


I Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży 

 

Katowice, 30 listopada - 2 grudnia 2017

Wersja Beta