XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo, w bieżącym roku przypada jubileusz 30-lecia organizacji pierwszej konferencji SNPDiM PTP. W roku 2018 mija też  50 lat od powstania w Klinice Psychiatrii AM w Krakowie Oddziału Młodzieżowego oraz  40 lat od powołania Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie. Mamy też nieokrągłą, lecz zachęcającą do refleksji 103. rocznicę zorganizowania Poradni Psychiatrii Dziecięcej oraz 106. rocznicę otwarcia Zakładu dla  Dzieci z Odchyleniami Rozwoju Umysłowego  w Katedrze Neuropatologii i Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te historyczne, ważne dla nas, konteksty skłaniają do refleksji nad tym, co zmienne i tym, co niezmienne w psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego.  Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiły się nowe zjawiska psychopatologiczne, nowe diagnozy, nowe rewolucyjne metody leczenia. Co łączy nasz obecny sposób myślenia z tym sprzed lat? Jakie aspekty  i wartości w naszej pracy są niezmienne? Jakie podlegają weryfikacji przez postęp i czas?  czytaj więcej»

Program konferencji

Ramy czasowe konferencji

16.11.2018 piątek
9.00 – 12.45 Rejestracja uczestników
10.00 – 12.00 Warsztaty przedkonferencyjne
12.45 – 19.00 Rozpoczęcie konferencji i obrady

17.11.2018 sobota
9.00 – 19.45 Obrady

18.11.2018 niedziela
9.00 – 15.45 Obrady

 

Czynny udział w konferencji potwierdzili:

Prof. dr hab. Jacek Bomba

Dr Joanna Boroń-Zyss

Dr hab. Anita Bryńska

Prof. dr Manfred Döpfner

Mgr Paweł Glita

Prof. Agnieszka Gmitorwicz

Dr hab. Piotr Gorczyca

Prof. dr Michael Huss
Dr hab. Grzegorz Iniewicz

Mgr Ryszard Izdebski
Prof. Małgorzata Janas-Kozik

Prof. Barbara Józefik

Dr hab. Renata Modrzejewska

Prof. Irena Namysłowska

Ks. Jacek Prusak
Prof. Andrzej Rajewski
Dr hab. Barbara Remberk

Dr hab. Agnieszka Słopień

Mgr Tomasz Stawiszyński

Prof. dr. med., dr. phil. Hans-Christoph Steinhausen

Dr n. med. Krzysztof Szwajca

Dr n. med. Kinga Widelska

Dr n. hum. Anna Witeska -Młynarczyk

Prof. Tomasz Wolańczyk

Dr n. med. Cezary Żechowski

Miejsce konferencji

Hotel Qubus Kraków  ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków tel. +48 12 374 51 00 STRONA HOTELU

Organizatorzy

Sekcja Naukowa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
przy współpracy:

Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Partnerzy Konferencji

Partnerzy Konferencji              Partnerzy Konferencji     Partnerzy Konferencji