XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo, w bieżącym roku przypada jubileusz 30-lecia organizacji pierwszej konferencji SNPDiM PTP. W roku 2018 mija też  50 lat od powstania w Klinice Psychiatrii AM w Krakowie Oddziału Młodzieżowego oraz  40 lat od powołania Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie. Mamy też nieokrągłą, lecz zachęcającą do refleksji 103. rocznicę zorganizowania Poradni Psychiatrii Dziecięcej oraz 106. rocznicę otwarcia Zakładu dla  Dzieci z Odchyleniami Rozwoju Umysłowego  w Katedrze Neuropatologii i Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te historyczne, ważne dla nas, konteksty skłaniają do refleksji nad tym, co zmienne i tym, co niezmienne w psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego.  Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiły się nowe zjawiska psychopatologiczne, nowe diagnozy, nowe rewolucyjne metody leczenia. Co łączy nasz obecny sposób myślenia z tym sprzed lat? Jakie aspekty  i wartości w naszej pracy są niezmienne? Jakie podlegają weryfikacji przez postęp i czas?  czytaj więcej»

Program konferencji

Ramy czasowe konferencji 16.11.2018 piątek 9.00 – 12.45 Rejestracja uczestników 10.00 – 12.00 Warsztaty przedkonferencyjne 12.45 – 19.00 Rozpoczęcie konferencji i obrady 17.11.2018 sobota 9.00 – 19.45 Obrady 18.11.2018 niedziela 9.00 – 15.45 Obrady   Czynny udział w konferencji potwierdzili:
Prof. dr hab. Jacek Bomba Dr Joanna Boroń-Zyss Dr hab. Anita Bryńska Prof. dr Manfred Döpfner Mgr Paweł Glita Prof. Agnieszka Gmitorwicz Dr hab. Piotr Gorczyca Prof. dr Michael Huss Dr hab. Grzegorz Iniewicz Mgr Ryszard Izdebski Prof. Małgorzata Janas-Kozik Prof. Barbara Józefik Dr hab. Renata Modrzejewska Prof. Irena Namysłowska Ks. Jacek Prusak Prof. Andrzej Rajewski Dr hab. Barbara Remberk Dr hab. Agnieszka Słopień Mgr Tomasz Stawiszyński Prof. dr. med., dr. phil. Hans-Christoph Steinhausen Dr n. med. Krzysztof Szwajca Dr n. med. Kinga Widelska Dr n. hum. Anna Witeska -Młynarczyk Prof. Tomasz Wolańczyk Dr n. med. Cezary Żechowski

Miejsce konferencji

Hotel Qubus Kraków  ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków tel. +48 12 374 51 00 STRONA HOTELU

Organizatorzy

Sekcja Naukowa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
przy współpracy:

Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Partnerzy Konferencji

Partnerzy Konferencji              Partnerzy Konferencji     Partnerzy Konferencji