XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo, w bieżącym roku przypada jubileusz 30-lecia organizacji pierwszej konferencji SNPDiM PTP. W roku 2018 mija też  50 lat od powstania w Klinice Psychiatrii AM w Krakowie Oddziału Młodzieżowego oraz  40 lat od powołania Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie. Mamy też nieokrągłą, lecz zachęcającą do refleksji 103. rocznicę zorganizowania Poradni Psychiatrii Dziecięcej oraz 106. rocznicę otwarcia Zakładu dla  Dzieci z Odchyleniami Rozwoju Umysłowego  w Katedrze Neuropatologii i Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te historyczne, ważne dla nas, konteksty skłaniają do refleksji nad tym, co zmienne i tym, co niezmienne w psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego.  Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiły się nowe zjawiska psychopatologiczne, nowe diagnozy, nowe rewolucyjne metody leczenia. Co łączy nasz obecny sposób myślenia z tym sprzed lat? Jakie aspekty  i wartości w naszej pracy są niezmienne? Jakie podlegają weryfikacji przez postęp i czas?  czytaj więcej»

Program konferencji

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia zmian w programie.
Godzina Wydarzenie
10:00 - 12:00 Warsztat przedkonferencyjny
Tessa Baradon: Multimodal communication in a case of a traumatised/traumatising mother and her baby. (Warsztat z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski)
11:00 - 12:00 Sesja przedkonferencyjna Somer Bishop, Agnieszka Rynkiewicz, Bryan King, Małgorzata Janas-Kozik, Izabela Łucka, Agnieszka Słopień: The Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R) - Assessment of Social Communication for Diagnosis and Treatment of Neurodevelopmental Disorders.
8:30 – 12:00 Rejestracja Gości
12.45 – 13.00 Otwarcie Konferencji Prowadzenie: dr hab. Maciej Pilecki
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum – prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Przewodnicząca SNPDiM PTP - Dr hab. Agnieszka Słopień
Kieorwnik Katedry Psychiatrii UJ CM - Prof. Bogdan de Barbaro
13.00 - 14.00 Sesja wspomnieniowa Prowadzenie: dr hab. Agnieszka-Słopień, mgr Ryszard Izdebski
Pro memoria
Prof. dr hab. Barbara Józefik: Prof. Maria Orwid – jak powstawała krakowska psychiatria i psychoterapia dzieci i młodzieży.
14.00 – 16.00 Sesja Plenarna I Przewodniczenie sesji: prof. dr hab. Barbara Józefik, prof. dr hab. Barbara Remberk  
Prof. dr hab. Jacek Bomba, dr Krzysztof Szwajca: Złe, uszkodzone, chore, stygmatyzowane: historia psychopatologii wieku rozwojowego.
Mgr Tomasz Stawiszyński: Psychiatria dzieci i młodzieży z perspektywy filozoficznej.
Dr Małgorzata Sikorska: "Bestyjka", "dyktator", "maminsynek", "słodziak", "osoba" - sposoby postrzegania dzieci przez rodziców.
16.00 - 16.30 Przerwa na kawę
16.30 – 19.00 Blok sesji tematycznych Sesja tematyczna I: Wokół całościowych zaburzeń rozwoju Przewodniczenie sesji: A. Słopień, J. Boroń-Zyss
 1. Agnieszka Słopień. Historia autyzmu – od baśni do współczesności.
 2. Bryan King, Agnieszka Rynkiewicz, Małgorzata Janas-Kozik, Agnieszka Słopień: Challenges in Psychopharmacology in Autism.
 3. Krzysztof Maria Wilczyński, Agnieszka Rynkiewicz, Małgorzata Janas-Kozik: ASD a kodowanie i dekodowanie mimiki twarzy.
 4. Izabela Łucka: Zespół Aspergera z towarzyszącym jadłowstrętem psychicznym czy transgeneracyjna transmisja traumy?
16.30 – 19.00 Sesja tematyczna II: Zaburzenia osobowości u młodzieży
Przewodniczenie sesji: T. Srebrnicki, K. Widelska
 1. Anna Kaźmierczak-Mytkowska, Kamila Lenkiewicz: Czy możemy mówić o zaburzeniach osobowości u osób w wieku rozwojowym?
 2. Kamila Lenkiewicz: Ocena trafności kryterialnej diagnozy zaburzeń osobowości u młodzieży oraz związków z funkcją systemu rodzinnego i stylów przywiązania.
 3. Piotr Halkiewicz, Paweł Glita: Psychoterapia psychodynamiczna pacjentów z nieprawidłowym rozwojem osobowości i zaburzeniami osobowości w okresie adolescencji.
 4. Tomasz Srebnicki: Terapia zaburzeń osobowości w paradygmacie poznawczo-behawioralnym.
 5. Agnieszka Kałwa: Temperament i style przywiązania w rodzinach nastolatków z problemami samobójczym i- perspektywa zaburzeń osobowości i samookaleczeń.
 6. Anna Bogucka-Bonikowska: Farmakoterapia w zaburzeniach osobowości u młodzieży.
16.30 – 19.00 Sesja tematyczna III Anoreksja i inne reksje
Przewodniczenie sesji: M. Janas-Kozik, B. Józefik.
 1. Małgorzata Janas-Kozik, Hyrnik Joanna, Ireneusz Jelonek, Magdalena Walnik: Ortoreksja – dylemat pomiędzy stylem życia a zaburzeniem.
 2. Ida Zasada, Ireneusz Jelonek, Joanna Hyrnik, Krzysztof Maria Wilczyński, Małgorzata Janas-Kozik: Aktualne spojrzenie na jadłowstręt psychiczny uwzględniające jakość życia i zaburzenia współistniejące.
 3. Marta Tyszkiewicz-Nwafor: Co nowego w zaburzeniach jedzenia?
 4. Dutkiewicz Agata: Wybrane zmiany biochemiczne i psychologiczne w przebiegu normalizacji masy ciała w anorexia nervosa.
 5. Monika Dmitrzak-Węglarz, Joanna Duda,Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Elżbieta Paszyńska, Lidia Matuszak-Wojciechowska, Tomasz Hanć, Ewa Bryl, Paula Mamrot, Agata Dutkiewicz, Agnieszka Słopień: Czy stopień otyłości oraz cechy napadowego objadania się powinny być wskazaniem do interwencji terapeutycznej u dzieci w wieku szkolnym?
 6. Agnieszka Dąbkowska-Mika, Ruth Steiger, Manuela Gander, Elke Ruth Gizewski, Kathrin Sevecke: Obrazowanie czynnościowe rezonansem magnetycznym u młodocianych pacjentów z anoreksją.
 7. Michał Feldman, Anna Zielińska: Dysmorfofobia u nastolatków – rozpoznanie i leczenie.
16.30 – 19.00 Sesja tematyczna IV: Pomiędzy ciałem a doświadczeniem.
Przewodniczenie sesji: A. Rajewski, A. Dietrich-Muszalska
 1. Andrzej Rajewski, Aleksandra Rajewska-Rager: Rola przepuszczalności krew-mózg w zaburzeniach afektywnych u młodzieży.
 2. Natalia Śmierciak, Marta Szwajca, Maciej Pilecki i wsp.: Funkcja śródbłonka naczyniowego w pierwszym epizodzie psychotycznym.
 3. Anna Dietrich-Muszalska: Stres oksydacyjny u chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe - nowe wyzwanie dla leczenia lekami przeciwpsychotycznym.
 4. Tomasz Hanć: W poszukiwaniu przyczyn dziecięcej otyłości: rola stresu, zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych.
 5. Elżbieta Paszyńska: Poziom białka kontrolującego odbiór bodźców nocyceptywnych z jamy ustnej u chorych na jadłowstręt psychiczny.
19.00 – 22.00 Kolacja dla uczestników konferencji
Godzina Wydarzenie
8.00 – 9.00 Warsztaty z kawą
W.I.1 Jolanta Paruszkiewicz. Zespół stresu pourazowego u małoletnich ofiar tortur. Diagnoza i postępowanie w świetle protokołu stambulskiego.
W.I.2 Wojciech Kosmowski: Edukacja przeddyplomowa w zakresie aspektów klinicznych, etycznych i prawnych w psychiatrii dzieci i młodzieży – jak uczyć w sposób skuteczny, ciekawy, atrakcyjny?
W.I.3 Piotr Niwiński, Anna Gralewicz, Anna Zielińska, Anna Herman:  Zmiany i niezmienności w farmakoterapii zaburzeń psychicznych - podsumowanie kursów ECNP 2017 i 2018.
W.I.4 Małgorzata Talarczyk: Łączenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej przez jednego terapeutę - dylematy i kontrowersje.
9.00 – 11.00 Sesja Plenarna II Przewodniczenie sesji: Prof. dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, dr hab. Renata Modrzejewska
Prof. dr hab. Irena Namysłowska: Jak się zmienia psychiatria?
Prof. dr hab. Andrzej Rajewski: Dobra zmiana? Badania naukowe w psychiatrii dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich 50 lat.
Dr hab. Anita Bryńska: Jak funkcjonuje autystyczny mózg, czyli co się zmieniło w naszym rozumieniu zaburzeń autystycznych?
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 - 14.00 Sesja Plenarna III Sesja organizowana przez firmę MEDICE.
Przewodniczenie sesji: prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk, dr hab. Maciej Pilecki.
14.00-15.00 Przerwa/Sesja Plakatowa Przewodniczenie sesji: prof. dr hab. Barbara Remberk
 1. Urszula Szymańska, Agnieszka Zimińska: Ocena częstości występowania ukrytego zakażenia prątkiem gruźlicy u dzieci leczonych w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego oceniana testem Quantiferon TB Gold.
 2. Agata Pieniążek, Marzena Pelc-Dymon, Agnieszka Magoń-Nawrocka: narzędzie BOSCC. Standardy diagnozy i terapii osób z ASD - do czego dążymy w Polsce?
 3. Katarzyna Pałka-Szafraniec, Iwona Makowska, Agnieszka Gmitrowicz: Zaburzenia snu w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.
 4. Martyna Wiśniewska, Alicja Ciszewska, Iwona Makowska, Agnieszka Gmitrowicz: Znaczenie ciągłości oddziaływań terapeutycznych w rehabilitacji młodzieży leczonej psychiatrycznie – studium przypadku.
 5. Iwona Makowska, Elżbieta Kisiela, Dorota Korońska, Martyna Wiśniewska, Alicja Ciszewska, Agnieszka Gmitrowicz: Różne oblicza traumy wśród adolescentów – studia przypadków.
 6. Karol Sadowski, Jolanta Kolińska-Łukaszuk, Anna Dietrich-Muszalska: Potencjalne możliwości zastosowanie N-acetylocysteiny, prekursora glutationu, u chorych na schizofrenię, leczonych lekami przeciwpsychotycznymi - badania w modelu in vitro.
 7. Jolanta Kolińska-Łukaszuk, Anna Dietrich-Muszalska: Arypiprazol, lek przeciwpsychotyczny zwiększający stężenie wolnych tioli w osoczu; badania w modelu in vitro.
 8. Anna Dietrich-Muszalska, Ihor Sokolovsky, Stanisława Lipińska, Bogdan Kontek, Izabela Grzegorczyk-Karolak: Scutellaria altissima - hamuję peroksydację lipidów wywoływaną przez niektóre leki przeciwpsychotyczne.
 9. Rafał Szmajda, Agnieszka Gmitrowicz: Wybrane problemy w zakresie zdrowia psychicznego wśród nastolatków w wychowaniu instytucjonalnym.
15.00-17.00 Sesja Plenarna IV   Przewodniczenie sesji: Prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk:
Prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk: Standardy diagnozowania i leczenia zaburzeń tikowych.
Dr n. med. Sławomir Murawiec: Leki w psychiatrii – ich znaczenie w umyśle pacjenta i jego rodziny oraz lekarza.
17.00-17.30 Przerwa na kawę
17.30-19.30 Blok sesji tematycznych
Sesja tematyczna V: Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Sesja poświęcona pamięci dr Agnieszki Pisuli
Przewodniczenie sesji: T. Wolańczyk, A. Bryńska
1. Tomasz Srebnicki : Analiza funkcjonalna w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.
2. Anita Bryńska: W spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.
3. Artur Kołakowski: Terapia poznawczo—behawioralna w ADHD.
4. Tomasz Wolańczyk: Ocena skuteczności warsztatów dla rodziców dzieci z problemami eksternalizacyjnymi.
5. Artur Wiśniewski: Terapia behawioralna zaburzeń tikowych.
Sesja tematyczna VI: Psychiatria środowiskowa niejedno ma imię.
Przewodniczenie sesji: M. Janas-Kozik, R. Modrzejewska
1. Małgorzata Janas-Kozik: Miejsce psychiatrii środowiskowej w reformie dzieci i młodzieży.
2. Renata Modrzejewska i wsp.: Jaki powinien być idealny oddział dzienny?
3. Łukasz Szostakiewicz.: Hostel dla dzieci i młodzieży – czy potrzebny?
4. Dorota Solecka, Magdalena Knapek: Na ścieżkach poza szlakiem - terapeutyczne wyzwania w pracy z dzieckiem i jego rodziną z perspektywy psychologa i logopedy.
5. Tomasz Rowiński, Krzysztof Szwajca: Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – w poszukiwaniu optymalnego modelu.
Sesja tematyczna VII: Zaburzenia psychotyczne: Wiemy wszystko czy nie wiemy nic?
Przewodniczenie sesji: B. Remberk, Ł. Gawęda.

1. Lidia Popek: Marzenia a rzeczywistość w psychoterapii psychoz.
2. Łukasz Gawęda: Kontinuum psychozy i procesy związane ze stanem ryzyka.
3. Barbara Remberk: Powiązania pomiędzy ASD i psychozą.
4. Błażej Misiak: Czy genetyka może pomóc w predykcji rozwoju psychozy u osób z grupy ryzyka?
5. Kinga Widelska i wsp.: Czy omam to zawsze omam? Dylematy w diagnozie objawów psychotycznych w okresie rozwojowym.
Sesja tematyczna VIII: Próba samobójcza nastolatka – co dalej?
Przewodniczenie sesji: A. Gmitrowicz, K. Szwajca
1. Jacek Sein Anand: Ostre samobójcze zatrucia dzieci i młodzieży w Polsce.
2. Agnieszka Gmitrowicz: Standard postępowania po próbie samobójczej nastolatka w oddziale psychiatrycznym i PZP.
3. Anna Baran: Postwencja po samobójstwie nastolatka.
4. Iwona Makowska: Kiedy "zaczyna się" proces samobójczy?
19.30 Uroczysta kolacja z afterparty
Godzina Wydarzenie
9:00 – 11:00 Blok warsztatów
W. II.1 Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, Ewa Domagalska-Kurdziel: Psychoterapia w szkole, szkoła w psychoterapii.
W.II.2 Rafał Perkowski:  Dzieciństwo i młodość w późnym średniowieczu. Kategorie rozwoju człowieka na podstawie encyklopedycznego traktatu Bartłomieja Anglika De natura rerum (XIII w.)
W.II.3 Małgorzata Wolska: Anoreksja psychiczna - zmiany w sposobie rozumienia choroby oraz prowadzenia terapii rodzinnej i indywidualnej w warunkach ambulatoryjnych.
W.II.4 Krzysztof Szwajca: Dom terapii. Psychiatria i psychoterapia w ramach pomocy społecznej.
W.II.5 Paweł Glita: Interpretacja i mentalizacja. Kilka refleksji na temat związku techniki pracy terapeutycznej i  psychodynamicznej diagnozy osobowości pacjenta.
W.II.6 Zespół ośrodka Regeneracja: Psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży.
W.II.7 Jacek Prusak, Grzegorz Iniewicz: Seksualność i religijność wieku rozwojowego.
W II. 8 Karolina Sikora, Kamila Wierba-Rak, Gabriela Juszczyk: Zaburzenia karmienia we wczesnej relacji matka-dziecko, rozumienie i psychoterapia.
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30-13.00
Sesja tematyczna IX przy współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika: W poszukiwaniu skuteczności. Bajki, ogrody, psy.
Przewodniczenie sesji: dr J. Boroń-Zyss
1. Maja Raczyńska-Ścigaj: "Kto mieszka w tym domu?" - psychoterapia poprzez zabawę w Oddziale Psychiatrii Dzieci Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.
2. Laura Galla: Dogoterapia,jako skuteczna metoda wsparcia terapii dzieci i młodzieży.
3. Beata Kicińska: „Rola zabawy w terapii grupowej dzieci na przykładzie autorskiego programu Miasteczko.
4. Agnieszka Ryss, Urszula Turyna: „Spotkanie w piaskownicy”.Metoda pracy grupowej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami emocjonalnymi.
5. Wioleta Mazur, Anna Juszczak: Terapeutyczne oddziaływania hortiterapii.
Sesja tematyczna X przy współpracy z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie: Uzależnienia w okresie rozwojowym. Przewodniczenie sesji: A. Chrapisiński, J. Ryniak
Paweł Gałek: Leczenie uzależnień u dzieci i młodzieży z perspektywy psychiatry.
Agnieszka Polańska: Doświadczenia kliniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami uzależnień.
Adam Chrapisiński:  Czy profilaktyka uzależnień ma sens? – praktyka Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Sesja tematyczna XI: U progu dorosłości
Przewodniczenie sesji: M. Dąbkowski
1. Mirosław Dąbkowski: Dorastający pacjent z ADHD – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne.
2. Tomasz Hanć. Długotrwałe skutki deprywacji psychospołecznej w dzieciństwie: badania podłużne rozwoju fizycznego rumuńskich sierot.
3. Cezary Żechowski. Style przywiązania u rodziców i ich dorosłych dzieci
13.15 – 15.45 Sesja Plenarna V
Przewodniczenie sesji:  prof. dr hab. Irena Namysłowska, dr n. med. Cezary Żechowski,
Dr n. med. Cezary Żechowski: Ewolucja myślenia psychodynamicznego w psychoterapii dzieci i młodzieży
Prof. dr hab. Barbara Józefik: Współczesne zjawiska w terapii rodzin.
Dyskusja panelowa pt. „ Co by na to powiedziała Marysia?” z udziałem: mgr Ewy Domagalskiej-Kurdziel, mgr Ryszarda Izdebskiego, prof. dr hab. Barbary Józefik, dr hab. Renaty Modrzejewska, dr hab. Macieja Pileckiego, dr Krzysztofa Szwajcy, dr Kingi Widelskiej.
15.45 Zakończenie konferencji

Miejsce konferencji

Hotel Qubus Kraków  ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków tel. +48 12 374 51 00 STRONA HOTELU

Organizatorzy

Sekcja Naukowa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
przy współpracy:

Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w KrakowieKonferencja
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie Konf

Patronat Honorowy

rzecznik PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ds. COLLEGIUM MEDICUM
rzecznik Rzecznik Praw Pacjenta
[pobierz PDF]
rzecznik
[pobierz PDF]

Partnerzy Konferencji

Partnerzy Konferencji              Partnerzy Konferencji     Partnerzy Konferencji