XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo, w bieżącym roku przypada jubileusz 30-lecia organizacji pierwszej konferencji SNPDiM PTP. W roku 2018 mija też  50 lat od powstania w Klinice Psychiatrii AM w Krakowie Oddziału Młodzieżowego oraz  40 lat od powołania Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie. Mamy też nieokrągłą, lecz zachęcającą do refleksji 103. rocznicę zorganizowania Poradni Psychiatrii Dziecięcej oraz 106. rocznicę otwarcia Zakładu dla  Dzieci z Odchyleniami Rozwoju Umysłowego  w Katedrze Neuropatologii i Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te historyczne, ważne dla nas, konteksty skłaniają do refleksji nad tym, co zmienne i tym, co niezmienne w psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego.  Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiły się nowe zjawiska psychopatologiczne, nowe diagnozy, nowe rewolucyjne metody leczenia. Co łączy nasz obecny sposób myślenia z tym sprzed lat? Jakie aspekty  i wartości w naszej pracy są niezmienne? Jakie podlegają weryfikacji przez postęp i czas?  czytaj więcej»

Program konferencji

Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia zmian w programie.
Godzina Wydarzenie
10:00 - 12:00 Warsztat przedkonferencyjny (Udział w warsztacie jest bezpłatny dla uczestników konferencji i nie wymaga zapisów)
Tessa Baradon: Multimodal communication in a case of a traumatised/traumatising mother and her baby. (warsztat z tłumaczeniem)
8:30 – 12:00 Rejestracja Gości
12.45 – 13.00 Otwarcie Konferencji Prowadzenie: dr hab. Maciej Pilecki
13.00 - 14.00 Sesja wspomnieniowa Prowadzenie: dr hab. Agnieszka Słopień, mgr Ryszard Izdebski   Pro memoria: dr Agnieszka Pisula, prof. Hanna Jaklewicz, prof. Dov Aleksandrowicz. Wykład prof. dr hab. Barbara Józefik: Prof. Maria Orwid: twórczyni Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry psychiatrii UJCM w Krakowie.
14.00 – 16.00 Sesja Plenarna I Przewodniczenie sesji: prof. dr hab. Barbara Józefik, dr hab. Barbara Remberk   Prof. dr hab. Jacek Bomba, dr Krzysztof Szwajca: Złe, uszkodzone, chore, stygmatyzowane: historia psychopatologii wieku rozwojowego. Mgr Tomasz Stawiszyński: Czy psychiatria jest filozofią? Jamesa Hillmana krytyka modelu medycznego. Dr Małgorzata Sikorska: „Bestyjka”, „dyktator”, „maminsynek”, „słodziak”, „osoba” - sposoby postrzegania dzieci przez rodziców.
16.00 - 16.30 Przerwa na kawę
16.30 – 19.00 Blok sesji tematycznych Sesja tematyczna I: Wokół całościowych zaburzeń rozwoju Przewodniczenie sesji: A. Słopień, J. Boroń-Zyss
 1. Agnieszka Słopień. Historia autyzmu – od baśni do współczesności.
 2. Somer Bishop, Agnieszka Rynkiewicz, Bryan King, Małgorzata Janas-Kozik, Izabela Łucka, Agnieszka Słopień: The Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R) - Assessment of Social Communication for Diagnosis and Treatment of Neurodevelopmental Disorders (wykład z tłumaczeniem).
 3. Krzysztof Maria Wilczyński, Agnieszka Rynkiewicz, Małgorzata Janas-Kozik: ASD a kodowanie i dekodowanie mimiki twarzy (wykład z tłumaczeniem).
 4. Izabela Łucka: Zespół Aspergera z towarzyszącym jadłowstrętem psychicznym czy transgeneracyjna transmisja traumy?
16.30 – 19.00 Sesja tematyczna II: Zaburzenia osobowości u młodzieży Przewodniczenie sesji: T. Srebnicki, K. Widelska
 1. Anna Kaźmierczak-Mytkowska, Kamila Lenkiewicz: Czy możemy mówić o zaburzeniach osobowości u osób w wieku rozwojowym?
 2. Kamila Lenkiewicz, Anita Bryńska: Ocena trafności kryterialnej diagnozy zaburzeń osobowości u młodzieży oraz związków z funkcją systemu rodzinnego i stylów przywiązania.
 3. Piotr Halkiewicz, Paweł Glita: Psychoterapia psychodynamiczna pacjentów z nieprawidłowym rozwojem osobowości i zaburzeniami osobowości w okresie adolescencji.
 4. Tomasz Srebnicki: Terapia zaburzeń osobowości w paradygmacie poznawczo-behawioralnym.
 5. Agnieszka Kałwa: Temperament i style przywiązania w rodzinach nastolatków z problemami samobójczymi - perspektywa zaburzeń osobowości i samookaleczeń.
 6. Anna Bogucka-Bonikowska: Farmakoterapia w zaburzeniach osobowości borderline u młodzieży.
16.30 – 19.00 Sesja tematyczna III Anoreksja i inne reksje Przewodniczenie sesji: M. Janas-Kozik, B. Józefik.
 1. Małgorzata Janas-Kozik, Hyrnik Joanna, Ireneusz Jelonek, Magdalena Walnik: Ortoreksja – dylemat pomiędzy stylem życia a zaburzeniem.
 2. Ida Zasada, Ireneusz Jelonek, Joanna Hyrnik, Krzysztof Maria Wilczyński, Małgorzata Janas-Kozik: Aktualne spojrzenie na jadłowstręt psychiczny uwzględniające jakość życia i zaburzenia współistniejące.
 3. Marta Tyszkiewicz-Nwafor: Co nowego w zaburzeniach jedzenia?
 4. Dutkiewicz Agata, Agnieszka Słopień, Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Monika Dmitrzak-Węglarz, Elżbieta Paszyńska: Wybrane zmiany biochemiczne i psychologiczne w przebiegu normalizacji masy ciała w anorexia nervosa.
 5. Monika Dmitrzak-Węglarz: Czy stopień otyłości oraz cechy napadowego objadania się powinny być wskazaniem do interwencji terapeutycznej u dzieci w wieku szkolnym?
 6. Agnieszka Dąbkowska-Mika, Ruth Steiger, Manuela Gander, Elke Ruth Gizewski, Kathrin Sevecke: Obrazowanie czynnościowe rezonansem magnetycznym u młodocianych pacjentów z anoreksją.
 7. Michał Feldman, Anna Zielińska: Dysmorfofobia u nastolatków – rozpoznanie i leczenie.
16.30 – 19.00 Sesja tematyczna IV: Pomiędzy ciałem a doświadczeniem Przewodniczenie sesji: A. Rajewski, A. Dietrich-Muszalska
 1. Andrzej Rajewski, Aleksandra Rajewska-Rager: Rola przepuszczalności krew-mózg w zaburzeniach afektywnych u młodzieży.
 2. Natalia Śmierciak, Marta Szwajca, Maciej Pilecki i wsp.: Funkcja śródbłonka naczyniowego w pierwszym epizodzie psychotycznym.
 3. Anna Dietrich-Muszalska: Stres oksydacyjny u chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe - nowe wyzwanie dla leczenia lekami przeciwpsychotycznym.
 4. Tomasz Hanć, Paula Mamrot, Ewa Bryl, Agata Dutkiewicz, Monika Dmitrzak-Węglarz, Agnieszka Słopień: W poszukiwaniu przyczyn dziecięcej otyłości: rola stresu, zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych.
 5. Elżbieta Paszyńska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Magdalena Roszak, Yves Boucher, Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Agata Dutkiewicz, Maria Gawriołek, Justyna Otulakowska-Skrzyńska, Szymon Rzątowski, Agnieszka Słopień: Poziom białka kontrolującego odbiór bodźców nocyceptywnych w ślinie u chorych na jadłowstręt psychiczny.
 6. Lena Cichoń, Małgorzata Janas-Kozik: Obraz kliniczny i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci i młodzieży- współczesne dane.
19.00 – 22.00 Kolacja dla uczestników konferencji
Godzina Wydarzenie
8.00 – 9.00 Warsztaty z kawą
W.I.1 Jolanta Paruszkiewicz. Zespół stresu pourazowego u małoletnich ofiar tortur. Diagnoza i postępowanie w świetle protokołu stambulskiego.
W.I.2 Wojciech Kosmowski: Edukacja przeddyplomowa w zakresie aspektów klinicznych, etycznych i prawnych w psychiatrii dzieci i młodzieży – jak uczyć w sposób skuteczny, ciekawy, atrakcyjny?
W.I.3 Piotr Niwiński, Anna Gralewicz, Anna Zielińska, Anna Herman:  Zmiany i niezmienności w farmakoterapii zaburzeń psychicznych - podsumowanie kursów ECNP 2017 i 2018.
W.I.4 Małgorzata Talarczyk: Łączenie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej przez jednego terapeutę - dylematy i kontrowersje.
W.I.5 Izabela Szalewska, Dagmara Skubiszewska-Grecka, Maciej Andrusiewicz: Praca twórcza i terapeutyczna z młodzieżą, nad filmem „Powiew”. Inspiracje, metody, zmiany, emocje.
W.I.6 Anna Witeska-Młynarczyk: Spotkanie z etnografią
9.00 – 11.00 Sesja Plenarna II Przewodniczenie sesji: prof. dr hab. Małgorzata Janas-Kozik, dr hab. Renata Modrzejewska Prof. dr hab. Irena Namysłowska: Jak się zmienia psychiatria dzieci i młodzieży? Prof. dr hab. Andrzej Rajewski: Dobra zmiana? Badania naukowe w psychiatrii dzieci i młodzieży na przestrzeni ostatnich 50 lat. Dr hab. Anita Bryńska: Jak funkcjonuje autystyczny mózg, czyli co się zmieniło w naszym rozumieniu zaburzeń autystycznych?
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30 - 14.00 Sesja Plenarna III Sesja organizowana przez firmę MEDICE. Przewodniczenie sesji: prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk, dr hab. Maciej Pilecki. Prof. Manfred Döpfner, University of Cologne, Germany: New German and UK Guidelines for the diagnosis and treatment of children and adolescents with ADHD (wykład z tłumaczeniem). Hans-Christoph Steinhausen, MD, MSc, PhD, DMSc: Efficacy and efficiency of medications for attention-deficit hyperactivity disorders Bernhard Kis, MD: ADHD in adults (wykład z tłumaczeniem).
14.00-15.00 Przerwa/Sesja Plakatowa Przewodniczenie sesji: dr hab. Barbara Remberk
 1. Urszula Szymańska, Agnieszka Zimińska: Ocena częstości występowania ukrytego zakażenia prątkiem gruźlicy u dzieci leczonych w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego oceniana testem Quantiferon TB Gold.
 2. Agata Pieniążek, Marzena Pelc-Dymon, Agnieszka Magoń-Nawrocka: Narzędzie BOSCC. Standardy diagnozy i terapii osób z ASD – do czego dążymy w Polsce?
 3. Katarzyna Pałka-Szafraniec, Iwona Makowska, Agnieszka Gmitrowicz: Zaburzenia snu w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.
 4. Martyna Wiśniewska, Alicja Ciszewska, Iwona Makowska, Agnieszka Gmitrowicz: Znaczenie ciągłości oddziaływań terapeutycznych w rehabilitacji młodzieży leczonej psychiatrycznie – studium przypadku.
 5. Iwona Makowska, Elżbieta Kisiela, Dorota Korońska, Martyna Wiśniewska, Alicja Ciszewska, Agnieszka Gmitrowicz: Różne oblicza traumy wśród adolescentów – studia przypadków.
 6. Karol Sadowski, Jolanta Kolińska-Łukaszuk, Anna Dietrich-Muszalska: Potencjalne możliwości zastosowanie N-acetylocysteiny, prekursora glutationu, u chorych na schizofrenię, leczonych lekami przeciwpsychotycznymi – badania w modelu in vitro.
 7. Jolanta Kolińska-Łukaszuk, Anna Dietrich-Muszalska: Arypiprazol, lek przeciwpsychotyczny zwiększający stężenie wolnych tioli w osoczu; badania w modelu in vitro.
 8. Anna Dietrich-Muszalska, Ihor Sokolovsky, Stanisława Lipińska, Bogdan Kontek, Izabela Grzegorczyk-Karolak: Scutellaria altissima – hamuję peroksydację lipidów wywoływaną przez niektóre leki przeciwpsychotyczne.
 9. Rafał Szmajda, Agnieszka Gmitrowicz: Wybrane problemy w zakresie zdrowia psychicznego wśród nastolatków w wychowaniu instytucjonalnym.
 10. Marta Tyszkiewicz-Nwafor, Katarzyna Jowik, Agata Dutkiewicz, Elżbieta Paszyńska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Agnieszka Słopień: Rola oksytocyny w jadłowstręcie psychicznym.
15.00-17.00 Sesja Plenarna IV   Przewodniczenie sesji: Prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk, dr hab. Renata Modrzejewska: Prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk: Standardy diagnozowania i leczenia zaburzeń tikowych. Dr n. med. Sławomir Murawiec: Leki w psychiatrii – ich znaczenie w umyśle pacjenta i jego rodziny oraz lekarza.
17.00-17.30 Przerwa na kawę
17.30-19.30 Blok sesji tematycznych
Sesja tematyczna V: Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży. Sesja poświęcona pamięci dr Agnieszki Pisuli Przewodniczenie sesji: T. Wolańczyk, A. Bryńska 1. Tomasz Srebnicki : Analiza funkcjonalna w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. 2. Anita Bryńska: W spektrum zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. 3. Artur Kołakowski: Terapia poznawczo—behawioralna w ADHD. 4. Tomasz Wolańczyk: Ocena skuteczności warsztatów dla rodziców dzieci z problemami eksternalizacyjnymi. 5. Artur Wiśniewski: Terapia behawioralna zaburzeń tikowych.
Sesja tematyczna VI: Psychiatria środowiskowa niejedno ma imię Przewodniczenie sesji: M. Janas-Kozik, R. Modrzejewska
 1. Małgorzata Janas-Kozik: Miejsce psychiatrii środowiskowej w reformie dzieci i młodzieży.
 2. Renata Modrzejewska, Zofia Szepczyńska, Roma Kopytko-Dróżdż, Agnieszka Czuszkiewicz, Angelika Szczudrawa, Jaga Sobolewska-Bertman, Maciej Andrusiewicz, Aga Szczypior-Bulanda, Anna Wasik, Dorota Błaż, Urszula Toporska, Izabela Szalewska, Anna Młotek: Rozwój buławnika czerwonego w koleinach traktora – czyli o pracy oddziału dziennego dla młodzieży
 3. Łukasz Szostakiewicz.: Hostel dla dzieci i młodzieży – czy potrzebny?
 4. Dorota Solecka, Magdalena Knapek: Na ścieżkach poza szlakiem - terapeutyczne wyzwania w pracy z dzieckiem i jego rodziną z perspektywy psychologa i logopedy.
 5. Tomasz Rowiński, Krzysztof Szwajca, Artur Wiśniewski: Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – w poszukiwaniu optymalnego modelu.
Sesja tematyczna VII: Zaburzenia psychotyczne: Wiemy wszystko czy nie wiemy nic? Przewodniczenie sesji: B. Remberk, Ł. Gawęda.
 1. Lidia Popek: Marzenia a rzeczywistość w psychoterapii psychoz.
 2. Łukasz Gawęda: Kontinuum psychozy i procesy związane ze stanem ryzyka.
 3. Barbara Remberk: Powiązania pomiędzy zaburzeniami spektrum autyzmu z psychozą
 4. Błażej Misiak: Czy genetyka może pomóc w predykcji rozwoju psychozy u osób z grupy ryzyka?
 5. Kinga Widelska i wsp.: Czy omam to zawsze omam? Dylematy w diagnozie objawów psychotycznych w okresie rozwojowym.
Sesja tematyczna VIII: Próba samobójcza nastolatka – co dalej? Przewodniczenie sesji: A. Gmitrowicz, K. Szwajca 1. Jacek Sein Anand: Ostre samobójcze zatrucia dzieci i młodzieży w Polsce. 2. Agnieszka Gmitrowicz: Standard postępowania po próbie samobójczej nastolatka w oddziale psychiatrycznym i PZP. 3. Anna Baran: Postwencja po samobójstwie nastolatka. 4. Iwona Makowska: Kiedy "zaczyna się" proces samobójczy?
19.30 Uroczysta kolacja z afterparty
Godzina Wydarzenie
08.00 – 09.00 Dyskusja przy kawie Dyskusja „Okrągłego stołu”: Reforma psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego – czy potrzebna?
9:00 – 11:00 Blok warsztatów
W. II.1 Iwona Kozłowska-Piwowarczyk, Ewa Domagalska-Kurdziel: Psychoterapia w szkole, szkoła w psychoterapii.
W.II.2 Rafał Perkowski:  Dzieciństwo i młodość w późnym średniowieczu. Kategorie rozwoju człowieka na podstawie encyklopedycznego traktatu Bartłomieja Anglika De natura rerum (XIII w.)
W.II.3 Małgorzata Wolska: Anoreksja psychiczna – zmiany w sposobie rozumienia choroby oraz prowadzenia terapii rodzinnej i indywidualnej w warunkach ambulatoryjnych.
W.II.4 Michał Czerski, Katarzyna Ślęzak: Dom terapii. Leczenie dzieci i młodzieży wychodzi poza szpitale. Realności i dylematy psychiatrii środowiskowej.
W.II.5 Paweł Glita: Interpretacja i mentalizacja. Refleksje na temat techniki terapii pacjentów z różnie zaburzonymi strukturami osobowości.
W.II.6 Jacek Prusak, Grzegorz Iniewicz: Seksualność i religijność wieku rozwojowego.
W II.7  Kamila Wierba-Rak, Karolina Sikora, Gabriela Juszczyk: Zaburzenia karmienia we wczesnej relacji matka-dziecko, rozumienie i psychoterapia.
W.II.8 Wojciech Kosmowski: Nowe rzeczy czy nowe słowa - ewolucja diagnoz w psychiatrii dzieci i młodzieży podczas minionych 30 lat.
11.00 – 11.30 Przerwa na kawę
11.30-13.00
Sesja tematyczna IX przy współpracy z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika: W poszukiwaniu skuteczności. Bajki, ogrody, psy. Przewodniczenie sesji: dr J. Boroń-Zyss
 1. Maja Raczyńska-Ścigaj: „Kto mieszka w tym domu?” - psychoterapia poprzez zabawę w Oddziale Psychiatrii Dzieci Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.
 2. Laura Gallas: Dogoterapia,jako skuteczna metoda wsparcia terapii dzieci i młodzieży.
 3. Beata Kicińska, Ewa Jędrzejczyk-Wawryk: „Rola zabawy w terapii grupowej dzieci na przykładzie autorskiego programu Miasteczko i Kraina
 4. Agnieszka Ryss, Urszula Turyna: „Spotkanie w piaskownicy”. Metoda pracy grupowej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami emocjonalnymi.
 5. Wioleta Mazur, Anna Juszczak: Terapeutyczne oddziaływania hortiterapii.
Sesja tematyczna X przy współpracy z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie: Uzależnienia w okresie rozwojowym. Przewodniczenie sesji: A. Chrapisiński, J. Ryniak
 1. Paweł Gałek: Leczenie uzależnień u dzieci i młodzieży z perspektywy psychiatry.
 2. Agnieszka Polańska: Doświadczenia kliniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami uzależnień.
 3. Adam Chrapisiński:  Czy profilaktyka uzależnień ma sens? – praktyka Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
 4. Witold Pawliczuk: Możliwe czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Sesja tematyczna XI: U progu dorosłości Przewodniczenie sesji: M. Dąbkowski
 1. Mirosław Dąbkowski: Dorastający pacjent z ADHD – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne.
 2. Tomasz Hanć, Edmund Sonuga-Barke, Jim Swanson, Joey Trampush, ERA Study Team: Długotrwałe skutki deprywacji psychospołecznej w dzieciństwie: badania podłużne rozwoju fizycznego rumuńskich sierot.
 3. Cezary Żechowski. Style przywiązania u rodziców i ich dorosłych dzieci
13.15 – 15.45 Sesja Plenarna V
Przewodniczenie sesji:  prof. dr hab. Irena Namysłowska, dr n. med. Cezary Żechowski, Dr n. med. Cezary Żechowski: Ewolucja myślenia psychodynamicznego w psychoterapii dzieci i młodzieży. Prof. dr hab. Barbara Józefik: Współczesne zjawiska w terapii rodzin.
Dyskusja panelowa pt. „ Co by na to powiedziała Marysia?” z udziałem: prof. dr hab. Jacka Bomby, mgr Ewy Domagalskiej-Kurdziel, mgr Ryszarda Izdebskiego, prof. dr hab. Barbary Józefik, dr hab. Renaty Modrzejewska, dr hab. Macieja Pileckiego, dr Krzysztofa Szwajcy, dr Kingi Widelskiej.
15.45 Zakończenie konferencji

Miejsce konferencji

Hotel Qubus Kraków  ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków tel. +48 12 374 51 00 STRONA HOTELU

Organizatorzy

Sekcja Naukowa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
przy współpracy:

Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w KrakowieKonferencja
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie Konf

Patronat Honorowy

rzecznik PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ds. COLLEGIUM MEDICUM
rzecznik Rzecznik Praw Pacjenta
[pobierz PDF]
rzecznik
[pobierz PDF]

Partnerzy Konferencji

Partnerzy Konferencji              Partnerzy Konferencji     Partnerzy Konferencji