XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego   II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

16 - 18 list 2018

„Czy psychiatria kołem się toczy?”

O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży.

Goście zagraniczni Goście z Polski
Goście zagraniczni Goście z Polski

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo, w bieżącym roku przypada jubileusz 30-lecia organizacji pierwszej konferencji SNPDiM PTP. W roku 2018 mija też  50 lat od powstania w Klinice Psychiatrii AM w Krakowie Oddziału Młodzieżowego oraz  40 lat od powołania Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM w Krakowie. Mamy też nieokrągłą, lecz zachęcającą do refleksji 103. rocznicę zorganizowania Poradni Psychiatrii Dziecięcej oraz 106. rocznicę otwarcia Zakładu dla  Dzieci z Odchyleniami Rozwoju Umysłowego  w Katedrze Neuropatologii i Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te historyczne, ważne dla nas, konteksty skłaniają do refleksji nad tym, co zmienne i tym, co niezmienne w psychiatrii i psychoterapii wieku rozwojowego.  Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiły się nowe zjawiska psychopatologiczne, nowe diagnozy, nowe rewolucyjne metody leczenia. Co łączy nasz obecny sposób myślenia z tym sprzed lat? Jakie aspekty  i wartości w naszej pracy są niezmienne? Jakie podlegają weryfikacji przez postęp i czas?  czytaj więcej»

Program konferencji

Czynny udział w konferencji potwierdzili:

Prof. dr hab. Jacek Bomba
Dr Joanna Boroń-Zyss
Dr hab. Anita Bryńska
Prof. dr Manfred Döpfner
Mgr Paweł Glita
Prof. Agnieszka Gmitorwicz
Dr hab. Piotr Gorczyca
Prof. dr Michael Huss
Dr hab. Grzegorz Iniewicz
Mgr Ryszard Izdebski
Prof. Małgorzata Janas-Kozik
Prof. Barbara Józefik
Dr n. hum. Ewa Maciejewska-Mroczek
Dr hab. Renata Modrzejewska
Prof. Irena Namysłowska
Ks. Jacek Prusak
Prof. Andrzej Rajewski
Dr hab. Barbara Remberg
Dr hab. Agnieszka Słopień
Mgr Tomasz Stawiszyński
Prof. dr. med., dr. phil. Hans-Christoph Steinhausen
Dr n. med. Krzysztof Szwajca
Dr n. med. Kinga Widelska
Dr n. hum. Anna Witeska -Młynarczyk
Prof. Tomasz Wolańczyk
Dr n. med. Cezary Żechowski

Miejsce konferencji

Hotel Qubus Kraków  ul. Nadwiślańska 6, 30-527 Kraków tel. +48 12 374 51 00 STRONA HOTELU

Organizatorzy

Sekcja Naukowa Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Partnerzy Konferencji

Partnerzy Konferencji              Partnerzy Konferencji     Partnerzy Konferencji