WAŻNA INFORMACJA DLA AUTORÓW WYSTĄPIEŃ

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
uprzejmie informuje, że program konferencji streszczenia wystapień konferencyjnych będą wydrukowane w Psychiatrii i Psychologii Klinicznej.
dlatego bardzo proszę o nadsyłanie da adres mailowy streszczeń w nieprzekraczalnym terminie do 2.11.2021r.
Streszczenie powinno zawierać tytuł i autorów wystąpienia oraz afiliacje, napisane w j. polskim.
Równocześnie uprzejmie informuję, iż nr 4 Psychiatrii i Psychologii Klinicznej jest zarezerwowany dla artykułów  - pełnotekstowych wystapień pokonferencyjnych.

Adresy mailowe , na który należy przesyłać streszczenia wystapień  to:   marcin.mruwczynski@medical.pl oraz tg@wcgpharma.pl


Uwaga!
Dotychczasowe streszczenia przesyłam do Pana redaktora Marcina Mruwczyńskiego, jeżeli brakuje jakichkolwiek informacji, noc. afiliacji, to proszę dosyłać do Pana redaktora Mruwczyńskiego.
Jeżeli streszczenia nie dotrą do dnia 2.11.2021r., to nie będą wydrukowane!!!


Do zobaczenia w Chorzowie !
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Małgorzata Janas-Kozik