PATRONAT NAD KONFERENCJĄ

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Szanowni Koleżanki i Koledzy

Mam wielką przyjemność, po raz drugi zaprosić Państwa do aglomeracji śląskiej, na III Międzynarodową Konferencję Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, która tym razem odbędzie się w Chorzowie.

Konferencja zaplanowana jest na dwa dni – 19 -20 listopada 2021r. (piątek i sobota).

Temat przewodni konferencji to zmiany systemowe w psychiatrii dzieci i młodzieży, które są przygotowywane (od 2017r.) i sukcesywnie wdrażane (od 2020r.). Oprócz klinicystów i praktyków o zmianach systemowych w psychiatrii dzieci i młodzieży powiedzą również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zaplanowane są również wykłady Gości zagranicznych i Autorytetów krajowych dotyczące aktualnych wyzwań w psychiatrii klinicznej dzieci i młodzieży.

Czas pandemii spowodował tęsknotę za spotkaniami „na żywo”. Mam szczerą nadzieję, że kolejna Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży odbywająca się na Śląsku będzie ku temu okazją. Tego sobie i Wam Koleżanki i Koledzy życzę z całego serca!

Przygotowywana jest również niespodzianka…

Dziękując Sponsorowi firmie MEDICE, bez której Konferencja nie byłaby możliwa, serdecznie zapraszam do Chorzowa!

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Małgorzata Janas-Kozik