Tematyka Konferencji

Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży

Zachowania samobójcze wśród młodzieży

Środowiskowa Poradnia Psychologiczno- Psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Niepełnosprawność intelektualna

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Farmakoterapia

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Zaburzenia zachowania – wyzwanie diagnostyczne dla psychiatry dziecięco-młodzieżowego

Psychoterapia dzieci i młodzieży – znaczenie nowej specjalizacji

i inne