Zgłoszenia Abstraktów
Prosimy o nadsyłanie streszczeń proponowanych wystąpień. Termin nadsyłania abstraktów mija z dniem 30.09.2021. Komitet Naukowy zdecyduje o formie wystąpienia - prezentacja ustna, poster.

PROPONOWANE TEMATY:

  • Zaburzenia psychiczne w dobie pandemii COVID-19 w populacji dzieci i młodzieży

  • Zaburzenia odżywiania - kategoria, objaw

  • Zaburzenia afektywne w dzieci i młodzieży

  • Niepełnosprawność intelektualna

  • Zaburzenia depresyjne 

  • Aspekty prawne

  • Zaburzenia zachowania - wyzwanie diagnostyczne dla psychiatry dziecięco-młodzieżowego

Prosimy o wysyłanie abstraktów na adres psychiatriadziecieca@gmail.com

TERMIN OSTATECZNY WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ 30.09.2021